Afspraak maken

International Vision Centers – Worldeye doet al het mogelijke om u de goede zorg en nazorg te geven. Ondanks alle toewijding van de medewerkers van International Vision Centers – Worldeye is het toch mogelijk dat u zich voor, tijdens of na de behandeling onvoldoende begrepen voelt.

Menselijke fouten, vergissingen of onduidelijkheden kunnen onverhoopt voorkomen. Dat willen wij graag van u weten, want van fouten kunnen we leren. Hieronder leest u hoe u uw onvrede kenbaar kunt maken.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

1. Direct betrokkene

Wanneer u uw onvrede direct bespreekt met de betrokkene voorkomt dit vaak gevoelens van onvrede. Dit is echter niet altijd even gemakkelijk.

2. Interne Klachtencommissie

U kunt uw klacht doorgeven aan onze interne Klachtencommissie van de kliniek. Dit kan per mail (info@internationalvisioncenters.nl), telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wellicht kunnen we intern een oplossing met u vinden voor uw klacht.

U schrijft uw klacht aan.:
International Vision Centers – Worldeye Amsterdam
T.a.v.: Karin Klinge
De Boelelaan 1065
1082 SB Amsterdam

International Vision Centers – Worldeye Nijmegen
T.a.v.: Richard Kievitsbosch
Wijchenseweg 112A
6538 SX Nijmegen

3. Klachtencommissie

Als u van mening bent dat bovenstaande stappen voor u niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De leden van de klachtencommissie zijn niet verbonden aan International Vision Centers – Worldeye. U dient uw klacht schriftelijk in en u ondertekent uw brief. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt bepaald hoe lang de afhandeling ongeveer zal duren, doorgaans ontvangt u een bevestiging binnen twee weken. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

Voor klachten die we niet samen of die International Vision Centers – Worldeye niet zelfstandig kan oplossen, werken wij samen met een externe klachtenfunctionaris: dhr. Donald Pagrach, +31 6 17 92 64 66, donald@pagrach.nl.