Afspraak maken

Tweede controle

De dag na de ooglaserbehandeling worden uw ogen een tweede keer onderzocht om eventuele complicaties te herkennen en eventueel onmiddellijk te behandelen. Complicaties zijn nooit helemaal uit te sluiten maar treden zelden op. Complicaties vereisen directe behandeling en hebben tot nu toe niet tot blijvende problemen geleid.

Wanneer u na dit tweede onderzoek nog vragen heeft, kunt u die met de oogarts bespreken. Wij zijn er voor u. Het verheugt ons telkens weer na deze controle onze patiënten zonder bril of lenzen, maar met goed gezichtsvermogen naar huis te zien gaan.

Nazorg ooglaserbehandeling

Derde, vierde en vijfde nacontrole

Na een maand, na 6 maanden en na een jaar zijn nog extra nazorgcontroles voor de gezondheid van uw ogen gepland. Met deze controles waarborgen wij uw verwachtingen van de ooglaserbehandeling. Indien het om medische redenen noodzakelijk is, worden aanvullende controleafspraken gemaakt. De controle-onderzoeken vinden plaats in de kliniek in Amsterdam of in de vestiging in Nijmegen.

Indien een nabehandeling vereist is, wordt u nogmaals door onze oogartsen in Amsterdam onderzocht. De oogarts zal dan samen met u bepalen of een nabehandeling wenselijk en mogelijk is. Aan de nazorg-controles en een eventuele nabehandeling zijn geen extra kosten verbonden.