Afspraak maken

Voorbereiden op een ooglaserbehandeling

Als u besloten heeft om een ooglaserbehandeling uit te laten voeren, worden met u afspraken gemaakt voor het medisch onderzoek en de behandeling. Het medisch onderzoek kan worden uitgevoerd in de kliniek in Amsterdam of in de vestiging in Nijmegen. De behandeling vindt altijd plaats in de kliniek in Amsterdam.

Zachte contactlenzen mogen gedurende twee weken voor de dag van behandeling niet gedragen worden, deze periode is bij harde lenzen vier weken. De reden hiervoor is, dat contactlenzen invloed hebben op de vorm van het hoornvlies. Het dragen van een bril is natuurlijk geen enkel probleem.

Voorbereiding

Het medisch onderzoek in Amsterdam of in Nijmegen

Tijdens het medisch onderzoek dat plaats vindt in de oogkliniek in Amsterdam of in de vestiging in Nijmegen krijgt u uitgebreide informatie over de laserbehandeling en mogelijke risico’s. Bovendien krijgt u een behandelovereenkomst waarin alle mogelijke complicaties van een ooglaserbehandeling worden vermeld mee naar huis.

Een behandelovereenkomst is een wettelijke vereiste. De wet schrijft voor dat u ons schriftelijk toestemming geeft om de behandeling te mogen uitvoeren. Ook zijn wij verplicht u te informeren over eventuele risico’s. Het ondertekenen van een behandelovereenkomst heeft niets te maken met aansprakelijkheid: wij zijn als kliniek verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling en zijn hiervoor ook aansprakelijk. De behandelovereenkomst wordt door u en door de behandelende oogarts ondertekend voordat de behandeling wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er tijdens het medisch vooronderzoek?

Tijdens het medisch vooronderzoek worden alle relevante parameters van uw zichtafwijking vastgelegd en wordt de vochtigheidsgraad van uw ogen gemeten. Daarna controleert de oogarts of de behandeling mogelijk is zonder risico voor uw gezondheid en bespreekt hij met u de resultaten van het onderzoek.

Opgelet: bij het medische vooronderzoek krijgt u oogdruppels die de pupillen verwijden. Wij raden autorijden direct na dit onderzoek af: u kunt gedurende enkele uren na het onderzoek problemen hebben met uw gezichtsvermogen!